En weer dook de misvatting dat ontkalken van water (met een ionenwisselaar) slecht is voor koperen leidingen in de media op, ditmaal in het Dagblad van het Noorden. In het artikel van 2 juli j.l. werd aandacht besteed aan de recente verlaging van de waterhardheid in Beilen (Drenthe) tot 9,9 Duitse graden (dH) door Waterleidingmaatschappij Drenthe. In het betreffende artikel wordt uiteengezet dat de verlaging van de hardheid van het water grote voordelen biedt voor huishoudens: minder kalkaanslag, minder energieverbruik, minder defecten aan apparatuur en minder verbruik van zeep en wasmiddelen.

In hetzelfde artikel wordt gesuggereerd dat een verdere verlaging niet wenselijk is, omdat te zacht water corrosief zou zijn. En dat is een feitelijke onjuistheid.

TNO besloot in 2012 onderzoek te doen nadat meerdere eigenaren van waterontharders ongerust raakten na geruchten in de media dat op de Veluwe koperen leidingen oplosten door het zachte water daar. Er werd tot dan toe aangenomen dat het te maken had met het “zachte” water van gemiddeld 5 Duitse graden. Aangezien waterontharders op basis van ionenwisseling het water volledig ontkalken tot 0 dH, leek deze ongerustheid niet onterecht.

De onderzoeksresultaten van TNO lieten echter een totaal ander plaatje zien: kalkvrij water bleek minder corrosief dan gemiddeld hard water. Enkele maanden stroomde ofwel onbehandeld water van 9 dH door de leidingen, ofwel door AquaCell waterontharders onthard water van 0 dH. Het ontharde water bleek dus beter voor de koperen leidingen.

Wat de corrosie op de Veluwe heeft veroorzaakt is niet duidelijk, maar aan het zachte water lag het dus niet.

De conclusie: Water ontkalken met een waterontharder op basis van ionenwisseling is NIET schadelijk voor koperen waterleidingen.